Blog:

Een leven lang leren: Diverse perspectieven op voortdurende ontwikkeling

Leestijd: 3 minuten

‘Een leven lang leren’ is een credo dat veel werkgevers gebruiken wanneer ze het hebben over het voorzien in opleidingen en het testen van kennis- en beroepsvaardigheden. Er zijn grote verschillen in de manier waarop mensen dit ‘leven lang leren’ als onderdeel van hun werk ervaren.  Sommige mensen vinden het normaal, anderen denken dat het nodig is om te blijven certificeren en in sommige gevallen worden bepaalde trainingen ook gezien als een kunstje. We schreven een blog over verschillende manieren waarop we het credo ‘een leven lang leren’ kunnen benaderen en kijken we naar de verschillende invalshoeken van mensen die ermee te maken hebben.

Het eigenbelang bij een leven lang leren

Het bijhouden van nieuwe ontwikkelingen en paraat hebben van kennis is belangrijk om concurrerend te blijven op de arbeidsmarkt in de snel veranderende wereld. Door bij te leren, kunnen werknemers hun vaardigheden en kennis verbeteren, waardoor ze beter inzetbaar zijn en meer kans hebben op promotie of een betere baan.

Bovendien kan een leven lang leren je helpen je persoonlijke groei en zelfontplooiing te vergroten. Als je nieuwe kennis en vaardigheden leert, voel je je beter en krijg je meer voldoening en prestaties.

Het organisatiebelang van een leven lang leren

Als organisaties investeren in het ontwikkelen van hun medewerkers, kunnen ze beter opgeleide en gemotiveerde werknemers krijgen. Dit zou kunnen leiden tot een hogere productiviteit, betere prestaties en uiteindelijk meer winst voor het bedrijf.

Het aanbieden van opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden kan ook helpen bij het aantrekken en behouden van toptalent. Werknemers die zich gewaardeerd en gesteund voelen, zijn vaker tevreden en betrokken bij hun organisatie.

Er zijn verschillende manieren om je hele leven lang te blijven leren

Hoewel veel mensen het belang van een leven lang leren inzien, zijn er ook die vraagtekens zetten bij het nut ervan. Sommige werknemers vinden dat ze trainingen en certificaten moeten volgen omdat het nodig is, niet omdat het iets is wat ze willen. Het voelt voor hen als een verplichting in plaats van een kans om te groeien en hun vakmanschap te bevorderen.

We leren niet allemaal op dezelfde manier of met dezelfde motivatie. Sommige mensen hebben voorkeur voor een gestructureerde omgeving, zoals een klaslokaal, terwijl anderen de voorkeur geven aan online studeren, on the job training of informeel leren. Ook persoonlijke omstandigheden, zoals gezinsverplichtingen of financiële beperkingen, kunnen iemands bereidheid of vermogen om deel te nemen aan een leven lang leren beïnvloeden.

Het vinden van een manier die werkt

Het is belangrijk een aanpak te vinden die aansluit bij de behoeften en voorkeuren van de werknemer om een leven lang leren effectief te laten zijn. Dit betekent dat we een mix van formele en informele leermogelijkheden aanbieden, en flexibele leeropties die rekening houden met de behoeften van de werknemer.

Het is goed om doelen en verwachtingen vast te stellen voor de werknemer en de organisatie. Dit maakt het voor de werknemer duidelijker wat het doel is van de training of certificering, en kan hen helpen bij het beoordelen of het de moeite waard is om deel te nemen.

Bevorderen dat mensen leren

Het is belangrijk dat er binnen de organisatie een cultuur is waarin leren echt gedijt. Dit impliceert dat er een sfeer van openheid en ondersteuning moet zijn waarin werknemers zich aangemoedigd voelen hun kennis en vaardigheden te delen en vragen te stellen.

Leidinggevenden zijn belangrijk in dit proces. Zij kunnen het goede voorbeeld geven door zelf actief deel te nemen aan professionele ontwikkeling en door hun teamleden aan te moedigen om hetzelfde te doen. Werknemers die goed presteren op het gebied van leren en ontwikkeling kunnen ook bijdragen aan een positieve leeromgeving.

Voor zowel werknemers als organisaties is een leven lang leren een waardevol concept met diverse voordelen. Om een leerstrategie te vinden die aansluit bij de behoeften van het individu en de organisatie is het van belang een passende leerstrategie te vinden. Het is belangrijk om werknemers te motiveren en te ondersteunen in hun voortdurende ontwikkeling, en ervoor te zorgen dat een leven lang leren meer is dan alleen ‘even een kunstje doen’.

 

 

Gratis oefenen?

Wil jij weten of onze trainingen passen bij jouw leervragen? Probeer dan gratis ons oefenexamen!

Chat gratis 24/7 met docent Rob!

Virtueel docent Rob Ai wordt steeds beter! Vraag hem 24/7 al jouw leervragen. Klik rechtsonderin op Rob om een gratis chat te starten.