Hand-out BOA-Examen.nl:

Dwangmiddelen Tegen De Persoonlijke Vrijheid

Leestijd: 3 minuten

De voorgeleiding

De verdachte wordt, na de aanhouding, voorgeleid voor de (h)OvJ. Deze toetst of de aanhouding rechtmatig en wetmatig was. Het spreekt voor zich dat er dan vaak nog onderzoek gedaan moet worden naar het strafbare feit waarvoor de verdachte is aangehouden.

Volgens artikel 61 Wetboek van Strafvordering zijn er na de voorgeleiding de volgende mogelijkheden: – verdachte wordt in vrijheid gesteld, -verdachte wordt opgehouden voor onderzoek, -verdachte wordt in verzekering gesteld, -verdachte wordt voor de rechter-commissaris geleid in verband met een bevel tot bewaring.

Ophouden voor onderzoek

Uit dit artikel 61 blijkt ook dat de verdachte maximaal 6 of 9 uur mag worden opgehouden voor onderzoek. Tijdens het onderzoek wordt de verdachte gehoord over het betreffende feit. Deze termijn kan ook worden gebruik om eventueel getuigen te gaan horen, onderzoek te doen op de plaats delict of onderzoek te doen naar de juiste identiteit van de verdachte. De termijn ophouden voor onderzoek is geen straf. Als het onderzoek bijvoorbeeld na vier uur is afgerond en is er geen reden om de verdachte langer op te houden of in verzekering te stellen, dan dient de verdachte dan heengezonden (vrijgelaten) te worden. Deze beslissing wordt genomen door de (h)OvJ.

De termijn ophouden voor onderzoek begint te lopen nadat de (h)OvJ het bevel ophouden voor onderzoek heeft gegeven. Meestal direct na de voorgeleiding van de verdachte bij de (h)OvJ.

De tijd tussen middernacht en 9 uur in de ochtend (00.00 uur – 09.00 uur) tellen niet mee als onderzoek tijd. In die tijd heeft de verdachte het recht te slapen. Wordt de verdachte in deze tijd bijvoorbeeld wel verhoord, dan gaat die bestede tijd wel af van de termijnuren.

Het is dus niet verboden om de verdachte ’s nachts te verhoren. Een verdachte die in de voor nachtrust bestemde tijd een strafbaar feit pleegt, is tenslotte al wakker. Deze uren tellen dan gewoon mee voor de totale termijn van ophouden voor onderzoek. Het kan ook voorkomen dat de verdachte dronken of onder invloed van verdovende middelen is. Of dat de verdachte gewond of bewusteloos is. Gedurende de tijd dat de verdachte niet aanspreekbaar is of medisch onderzocht moet worden, wordt de termijn ophouden voor onderzoek geschort.

Wanneer een verdachte 6 uur is opgehouden voor onderzoek dan dient deze daarna onmiddellijk in vrijheid te worden gesteld. Voor de verdachte van een VH-feit geldt dat wanneer de 9 uur om zijn en er is nog steeds belang voor het onderzoek dat deze verdachte door de (h)OvJ in verzekering gesteld kan worden. Dit gebeurd middels een bevel van de (h)OvJ aan de verdachte.

In verzekering stellen

Wanneer dus een verdachte van een VH-feit in verzekering gesteld wordt dan kan voor de termijn van
3 x 24 uur. Hierbij tellen de nachtelijke uren wel mee. Na deze 3 x 24 uur is er nog de mogelijkheid om de verdachte verlengt in verzekering te stellen. Dan komen er dus maximaal nog eens 3 x 24 uur bij.

Toetsing bij de RC

Binnen de termijn van 90 uur na tijdstip aanhouding dient de verdachte getoetst te worden bij de rechter commissaris. Hierbij wordt gekeken of de inverzekeringstelling wel terecht is geweest en eventueel de vrijheidsbeneming van verdachte nog langer dient te duren. Hiertoe heeft de RC de mogelijkheid om de verdachte voor de duur van maximaal 14 dagen in bewaring te stellen. Er kan door de RC ook direct doorverwezen worden naar de raadkamer. Hier beslissen 3 rechts of de verdachte gevangengehouden of gevangengenomen moet worden. Dit kan dan voor de termijn van 30 dagen eventueel te verlengen is met maximaal nog 2 x 30 dagen. Totaal nooit meer dan 90 dagen.

Voorlopige hechtenis

Wanneer de verdachte bij de raadkamer een gevangenhouding heeft gekregen dan geldt er in de wet een termijn van maximaal 110 dagen en 18 uur. Binnen deze termijn dient volgens de wet de terechtzitting aan te vangen. Echter zal na het uitroepen van de zaak de OvJ direct vragen om een schorsing van de zaak. Hiermee ontstaat er een Pro forma zitting. Een zitting waarin niet inhoudelijk de zaak gevoerd wordt maar waarbij gekeken wordt naar de vordering van de zaak. Indien noodzakelijk kan de rechtbank de zaak aanhouden met 90 dagen. Na deze dagen komt de rechtbank weer bijeen om mogelijk vervolgens wederom een Pro forma zitting te houden. Deze kunnen dus oneindig aantal malen herhaald worden.
Waar wel opgelet dient te worden is dat de Pro forma tijden vallen, net als de 14 dagen in bewaring stelling van de RC, onder het voorarrest. Dit wordt te allen tijde van de uiteindelijke strafuitspraak af gehaald.

 

 

 

 

Studiemiddelen

Naast deze gratis handout bieden we ook andere studiemiddelen aan, zoals de BOA-Compact. Hierin vind je alle informatie die je nodig hebt om je examen succesvol af te leggen. Heb je nog vragen? Verken dan onze zelfstudietrainingen, die een breed scala aan onderwerpen behandelen. Loop je toch nog ergens tegenaan? Maak dan gebruik van ons gratis online vragenuur met een ervaren docent, dat plaatsvindt op de 1e en 3e woensdag van elke maand. Ook kun je een persoonlijke 1-op-1 bijles boeken en onze trainingen over persoonlijke groei bekijken.

Chat gratis 24/7 met docent Rob!

Virtueel docent Rob Ai wordt steeds beter! Vraag hem 24/7 al jouw leervragen. Klik rechtsonderin op Rob om een gratis chat te starten.